Skip to main content
Ts 1
Foi 250

Dinaluhan ng mga Opisyales at Estudyante ng Marikina Polytechnic College (MPC) ang isang Misa bilang Pasasalamat

Official Website of Marikina Polytechnic College