MPC HYMN

Sapag sikat ng araw, aking matatanaw

Makinang nakinabukasan, aking makakamtam

Hinding-hindi maninimdim sa banta ng kahirapan

Ako na inihanda ng mahal kong paaralan

Koro:

Politeknikong Kolehiyong Marikina

Ang teknikal na edukasyon, kinintal mo t’wina

Politeknikong kolehiyong Marikina

Talinoko’y pinapanday, turomo’y pag-asa

Sinisintang paaralan, ikaw ang katuwang

Sapag kamit ng mithiin, siya mong hahangarin

Kahit saan pa mapadpad ay hindi mababagabag

Dunong na iyong bigay ang magsisilbing gabay

Ulit Koro:

Marikina Polytechnic College, Mabuhay ka!!!